Những chuyển biến căn bản trong việc sử dụng hóa đơn điện tử

Sử dụng hóa đơn điện tử đã được triển khai áp dụng thay thế hóa đơn giấy trong các doanh nghiệp được một thời gian đủ dài để nhìn lại những chuyển biến tích cực mà hóa đơn điện tử mang lại cho các doanh nghiệp. Không chỉ giúp cho việc tra cứu, tải hóa đơn điện tử, lưu trữ,   xuất hóa đơn điện tử… một cách nhanh chóng và tiện lợi, hóa đơn điện tử còn là công cụ giúp cho việc triển khai và thực hiện các nghĩa vụ về hóa đơn, thuế trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trong khoảng thời gian đẩy nhanh áp dụng hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã đối với các doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả vô cùng tích cực.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý về hóa đơn điện tử giúp cho các doanh nghiệp triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/9/2018 quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ 01/11/2018 đã có những quy định chi tiết về phạm vi, đối tượng áp dụng HĐĐT: Phạm vi áp dụng là việc sử dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; đối tượng áp dụng là tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

hóa đơn điện tử

Thứ hai, trong suốt quá trình triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp đã thấy rõ những lợi ích thiết thực mà hóa đơn điện tử mang lại cho các doanh nghiệp. Cụ thể, hóa đơn điện tử góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế thông qua việc chuyển đổi phương thức phát hành, quản lý hóa đơn của DN.

Thứ ba, việc triển khai áp dụng HĐĐT góp phần giảm thời gian, chi phí về hoá đơn cho DN, hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn; làm giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế. Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì sẽ không phải thực hiện việc làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng trở nên đơn giản, thuận tiện hơn rất nhiều.

Thứ tư, việc tiển khai sử dụng hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp giảm thiểu được tối đa chi phí. Theo đó, ước tính mỗi năm doanh nghiệp sử dụng trên 4 tỷ hóa đơn giấy. Ước tính chi phí để in 1 hóa đơn giấy là khoảng trên 1.000 đồng/hóa đơn. Như vậy, với số lượng 4 tỷ hóa đơn/năm, thì chi phí mỗi năm bỏ ra để in hóa đơn lên đến trên dưới 4.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu sử dụng HĐĐT, số tiền mà DN có thể tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng/năm.

 Xây dựng dữ liệu hóa đơn điện tử dựa trên nguyên tắc nào? 

Điểm tên những lỗi thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử

Với những lợi ích to lớn mà hóa đơn điện tử mang lại cho các doanh nghiệp thì hiện nay, hóa đơn điện tử thực sự đã dần thay thế hóa đơn giấy và trở thành công cụ làm việc hữu hiệu trong các doanh nghiệp hiện nay.

Theo Công văn mới nhất của Cục Thuế Thành phố Hà Nội thì các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ sớm triển khai hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/09/2020. Còn theo quy định của Thông tư 68/2019 thì thời hạn bắt buộc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp là kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến rất gần. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai sử dụng, chỉ còn một số doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh chưa đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng đang tiếp tục hoàn thiện và triển khai sử dụng trong thời gian sớm nhất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *